Doanh nghiệp số mới quản trị: • Công Ty TNHH MTV Gốm Sứ Hoàng Giang • Công ty TNHH JEIL FILTER VINA • Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển Ecotrans • CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ THÀNH AN • Công Ty Cổ Phần Vi Pi So • CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KTECH VIỆT NAM • CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ THƯƠNG MẠI TÂN CƯƠNG • Công Ty Cổ Phần Phần Mềm BSC • Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Elink Việt Nam • CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HƯNG VIỆT

Sản phẩm điện tử, viễn thông, an ninh an toàn